Condiţii legale

Saint-Gobain Construction Products România SRL Weber Business Unit - toate drepturile rezervate

Prezenta notă juridică stabileşte domeniul de aplicare şi termenii de utilizare ai site-ului disponibil la adresa www.ro.weber  (denumit în continuare “Site-ul”).

 

1) Editorul Site-ului

Editorul acestui Site este  Saint-Gobain Construction Products România SRL Weber Business Unit (denumită în continuare “Societatea”).

Forma juridică: societate cu răspundere limitată

Sediul social: Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, București, România
Tel.: +40 21 207 57 50/51

Capitalul social: 15.737.778 lei

Înregistrată în registrul comerţului sub nr.  J40/16947/1994

Cod unic de identificare fiscală: RO 6194577

E-mail de contact: info.constructionproducts@saint-gobain.com 

Scopul acestui Site este de a furniza informaţii despre Grupul Saint-Gobain în România şi la nivel internaţional, despre Societate şi despre produsele şi serviciile acesteia.

"Grupul Saint-Gobain" sau "Saint-Gobain" se referă la un grup format din Compagnie de Saint-Gobain, Societate si alte entităţi care au legătură cu aceasta, pe care Compagnie de Saint-Gobain le controlează efectiv, în mod direct sau indirect, şi care vor fi denumite în continuare entităţile din Grupul Saint-Gobain.

 

2) Răspunderea

Societatea, proprietarul acestui Site, va depune în permanenţă eforturi pentru a asigura acurateţea oricăror informaţii furnizate pe acest Site de la momentul afişării online a acestora, precum şi pe toată perioada în care acesta este disponibil online.

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica şi / sau rectifica conţinutul informaţiilor şi documentelor publicate pe acest Site în orice moment şi fără nici o notificare prealabilă.

Societatea (precum şi orice altă entitate a Grupului Saint-Gobain) nu poate fi trasă la răspundere pentru (1) erori sau omisiuni în informaţiile publicate, (2) problemele tehnice întâlnite pe Site şi pe toate celelalte Site-uri la care acesta face trimitere prin intermediul link-urilor, (3) orice interpretare a informaţiilor publicate pe aceste site-uri sau (4) consecinţele utilizării lor.

În general, Societatea (precum şi orice altă entitate din Grupului Saint-Gobain) nu va fi ţinută răspunzătoare pentru nici o daună, directă sau indirectă, indiferent de cauza, originea, natura sau consecinţa acesteia, cauzată de accesul oricărei persoane la Site, precum nici pentru imposibilitatea accesării acestuia sau cauzată prin utilizarea Site-ului şi / sau a informaţiilor disponibile direct sau indirect pe acest Site, precum şi pe orice alte site-uri la care acesta face trimitere prin intermediul link-urilor.

 

3) Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile asupra Site-ului, inclusiv asupra conţinutului acestuia, grafica şi elementele textuale, planul general şi alte componente sunt rezervate şi sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, cu excepţia cazului în care nu se prevede altfel. Utilizarea conţinutului Site-ului nu determină dobândirea de către utilizatori a unor drepturi asupra tuturor sau a unora dintre bazele de date care susţin Site-ul. Utilizatorul este autorizat să facă uz de aceste informaţii în limitele premise de legislaţia în vigoare, în special de prevederile Legii nr. 8/1996 cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe  ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Reproducerea, modificarea, transmiterea, copierea, distribuirea şi republicarea întregului sau a unei părţi a acestui Site în scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al Societăţii sunt strict interzise, sub rezerva unor circumstanţe excepţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

4) Mărci

Denumirile comerciale, numele produselor şi alte denumiri menţionate pe Site sunt mărci înregistrate protejate de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea Concurenţei nr. 21/1996.

 

5) Hyperlink-uri

Plasarea unui Hiperlink pe site-ul Societăţii necesită autorizaţia prealabilă din partea Societăţii.

Următoarele link-uri, create de terţe părţi, fără acordul prealabil scris al Societăţii, sunt interzise:
- la pagina de pornire a Site-ului,

- la oricare dintre paginile de internet ale Site-ului;

- la un document publicat pe Site.

 

6) Cookies

Când vizitaţi Site-ul, modulele cookie pot fi instalate automat şi stocate temporar în memoria computerului sau pe hard diskul acestuia pentru a vă uşura navigarea. Cookie-urile nu ne permit să vă identificăm, dar sunt utilizate pentru a înregistra informaţii despre paginile pe care le-aţi vizualizat pe Site-ul nostru, data şi ora vizitei dumneavoastră pe Site etc.

 

Setări Generale Cookies

Puteţi seta browser-ul dumnevoastră pentru a controla modulele de tip cookies care pot fi instalate în memoria computerului sau pe dispozitivul mobil:

 

Puteţi dezactiva modulele de tip cookie în browserul dumneavoastră. Această acţiune va duce la dezactivarea tuturor modulelor de tip cookie utilizate de browserul dumneavoastră, inclusiv cele de pe alte site-uri web, ceea ce poate determina modificarea sau pierderea anumitor setări sau informaţii. Dezactivarea modulelor de tip cookie poate schimba experienţa dumneavoastră de navigare pe Site sau poate face dificilă navigarea pe acesta.

Mai jos găsiţi mai multe informaţii privind politica cookies.

 

7) Datele colectate pe Site

Fiecare vizitator al acestui Site, care furnizează informaţii Societăţii, acordă acesteia totalitatea drepturilor legate de aceste informaţii şi o autorizează să utilizeze respectiva informaţie asa cum consideră necesar. Informaţiile astfel furnizate de vizitatori vor fi considerate neconfidenţiale, trebuie să fie exacte şi obţinute prin mijloace legale şi nu trebuie să aducă atingere intereselor terţilor.

Mai precis, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal pe Site, vizitatorii sunt informaţi că acesta utilizează mai multe operaţiuni de prelucrare al căror scop este de a asigura comunicarea şi schimbul de informaţii cu vizitatorii.

 

Aceste operaţiuni de prelucrare permit în special să:

• Răspundem solicitărilor scrise din partea dumneavostră în diferitele secţiuni create în acest scop,

• Transmitem documentele solicitate de dumneavoastră,

• Gestionăm candidaturile pentru diferitele locuri de muncă vacante, indiferent dacă acestea corespund ofertelor de locuri de muncă publicate pe Site sau nu.

 

Datele colectate:

• Trebuie să rezulte doar din înregistrarea lor voluntară de către vizitatorul respectiv,

• Sunt destinate numai utilizării interne şi sunt direcţionate către cei responsabili pentru a răspunde la solicitările vizitatorului,

• Sunt păstrate numai atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile definite mai sus.


Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoană care doreşte să-şi exercite drepturile de acces, rectificare, ştergere sau opoziţie, trebuie să contacteze următorul departament:

 

Departamentul de Comunicare

Sediu social: Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, București, România
Tel.: +40 21 207 57 50/51

 

Politica privind cookies

În raport cu întreţinerea acestui Site, Societatea prelucrează şi colectează informaţiile furnizate de fişierele de tip cookies privind utilizarea Site-ului de către utilizatori. Societatea procesează astfel de date în scopul unor analize tehnice şi statistice, în special pentru măsurarea traficului şi utilizării Site-ului. Dacă utilizatorul Site-ului nu este de acord cu utilizarea de către Societate a datelor din fişierul de tip cookie, utilizatorul va trebui să-şi configureze browser-ul său în acest sens.

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fişiere text mici plasate şi stocate în calculatorul utilizatorului în momentul în care acesta accesează un site. Cookie-urile sunt foarte utile şi permit unui site să recunoască utilizatorul, să il autentifice atunci când accesează o anumită pagină, să asigure o conexiune securizată la un site şi să îmbunătăţească experienţa de utilizator prin: îmbunătăţirea confortului de navigare, şi/sau adaptarea conţinutului unei pagini la domeniile de interes ale utilizatorului. 

Informaţiile stocate de cookie-uri pe calculatorul utilizatorului într-o perioadă determinată de valabilitate, se pot referi la: anumite pagini de Internet pe care le-a vizitat utilizatorul de pe calculatorul propriu; anunţurile publicitare pe care le-a accesat; tipul de browser pe care îl foloseşte; informaţiile pe care le-a oferit unui site (utilizarea unui cookie înseamnă că nu mai trebuie să ofere aceste informaţii din nou).  Uneori, aceste informaţii sunt legate de adresa de IP a utilizatorului.

Opţiunile pe care le are utilizatorul privind cookies-urile

Multe dintre cookies-urile pe care le foloseşte Societatea vor îmbunătăţi navigarea pe site-urile Societăţii, iar altele sunt esenţiale pentru a accesa zone securizate. Majoritatea site-urilor sunt setate să accepte cookies-uri în mod automat. Totuşi, dacă nu este de acord cu stocarea de cookie-uri în calculatorul său, utilizatorul poate bloca toate cookie-urile prin schimbarea setărilor browser-ului. Dacă doreşte să blocheze toate cookies-urile care le utilizează browser-ul de internet a utilizatorului, acesta poate continua să viziteze zonele publice ale site-urilor Societăţii, dar nu va mai avea acces la zonele securizate. De asemenea, există posibilitatea să existe întreruperi sau întârzieri în utilizarea zonelor publice.

Utilizatorul va putea întotdeauna să blocheze toate cookie-urile din setările browser-ului său. Poate, de asemenea, în funcţie de tipul pe browser pe care îl utilizează, să configuraeze setările astfel încât să blocheze anumite tipuri de cookies-uri, sau cookies-uri din anumite surse, sau să fie notificat ori de câte ori se stochează un nou cookie în calculatorul său, pentru ca utilizatorul să le acceptei sau să le refuze.

Pentru detalii suplimentare cu privire la opţiunile pe care le are utilizatorul, din browser-ul său, şi modul în care să configureze browser-ul în funcţie de alegerea sa, Societatea sugerează accesarea meniul „Help” sau altă secţiune specială din browser-ul de internet al utilizatorului. Spre exemplu:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: https://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

Informaţii suplimentare:

Mai multe informaţii cu privire la cookie-uri, nu doar cele de pe site-urile Societăţii, şi cum pot fi controlate cookie-urile se pot găsi pe Youronlinechoices, publicat de Biroul pentru Publicitate Interactivă din Franţa (PBI).

Observaţie: În cazul în care calculatorul utilizatorului este utilizat de mai multe persoane sau are multiple browsere de Internet, este posibil ca unele dintre opţiunile sale legate de cookies-uri să nu fie permanente deoarece fie foloseşte un alt browser, fie altcineva a schimbat setările browser-ului utilizatorului. Societatea nu poate preveni aceşti factori externi şi, prin urmare, nu poate garanta permanenţa alegerilor pe care le face utilizatorul.

 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal a Grupului Saint-Gobain

Ce este aceasta?

În cadrul Saint-Gobain, protecția datelor cu caracter personal este o chestiune foarte importantă și ne angajăm să respectăm confidențialitatea acestor date.

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”), prezenta Politică explică momentul, motivele și modul în care companiile din grupul nostru care fac obiectul prezentului Regulament:

·         colectează date cu caracter personal despre persoane fizice;

·         utilizează aceste informații;

·         divulgă acest tip de date altor părți, atunci când acest lucru este necesar și în anumite condiții;

·         asigură securitatea și confidențialitatea acestor date cu caracter personal.

Care sunt modificările politicii?

Prezenta Politică poate evolua în timp, așa că vă rugăm să consultați datele de pe această pagină pentru a vă asigura că sunteți în posesia celei mai recente versiuni.

Prezenta Politică a fost actualizată la data de 17 mai 2018.

Cine suntem noi?

Grupul Saint-Gobain (denumit în cele ce urmează „Grupul”) este format din numeroase companii individuale. În orice tranzacții cu una dintre companiile din Grupul nostru (denumită în cele ce urmează „Compania”), „operatorul” datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi Compania, care va decide motivele și modul în care sunt procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ori de câte ori prezenta Politică face referire în continuare la „noi”, „nostru” sau variantele acestora, exceptând situația în care se indică în mod diferit, această referire va fi la Compania respectivă care este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cum şi ce informaţii cu caracter personal sunt colectate?  

Putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pe care ni le oferiți dumneavoastră: acestea sunt informații despre dumneavoastră, pe care ni le comunicați fie voluntar, fie introducând informații prin:

·         unul dintre site-urile noastre web;

·         aplicațiile noastre pentru dispozitive mobile;

·         platformele rețelelor de socializare;

·         contactarea noastră prin telefon, e-mail sau în orice alt mod.

Exemplu: Aici sunt incluse informațiile furnizate la momentul înregistrării pentru utilizarea site-urilor noastre web, abonării la serviciile pe care le furnizăm prin site-urile noastre web, postării de materiale sau solicitării altor servicii, gestionării contului dumneavoastră online (inclusiv al accesării documentațiilor și angajării în corespondență cu noi prin telefon, e-mail sau în orice alt mod). Vă putem solicita informații și atunci când semnalați o problemă privind site-urile noastre web. Dacă răspundeți la orice sondaj efectuat în scop de cercetare, vom colecta informații și în aceste circumstanțe.

Informațiile pe care ni le furnizați pot fi în legătură cu identificarea dumneavoastră, cum ar fi nume, adresă, adresă de e-mail și număr de telefon sau detalii de contact, și pot include evidențele oricărei corespondențe și răspunsurile la orice sondaje.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră: putem colecta automat următoarele informații:

·         detaliile tranzacțiilor pe care le realizați prin intermediul site-urilor web și ale vizitelor dumneavoastră pe site-urile noastre web, inclusiv, fără a se limita la date de trafic, date de localizare, jurnale web și alte date de comunicare și resursele pe care le-ați accesat;

·         informații cu caracter tehnic, colectate automat, inclusiv date anonime colectate de către serverul gazdă în scop statistic, adresa protocolului de Internet (IP) folosit pentru conectarea calculatorului sau dispozitivului dumneavoastră la Internet, tipul de browser și versiunea acestui, setările privind fusul orar, tipurile de plug-in-uri ale browser-ului și versiunile acestora, sistemul de operare și platforma. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea cookie-uri;

·         orice date cu caracter personal pentru care permiteți partajarea și care sunt parte din profilul dumneavoastră public sau rețeaua de socializare terță.

Datele cu caracter personal pe care le putem primi din alte surse: obținem anumite date cu caracter personal despre dumneavoastră din surse externe activității noastre, care pot include companiile Grupului sau alte companii terțe.

Prevederile de mai jos din prezenta Politică se aplică și oricăror date cu caracter personal pe care le obținem din aceste surse.

De ce şi cum vă utilizăm datele cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal:

  • în scopul comunicării și schimbului de informații cu utilizatorii site-urilor noastre web;
  • în scopul gestionării relațiilor cu clienții noștri actuali/potențiali, în mod special atunci când vă prelucrăm comenzile, când răspundem solicitărilor dumneavoastră sau când vă trimitem periodic știri sau informații despre produsele, brandurile sau inițiativele noastre care vă pot stârni interesul;
  • în orice alt scop specific indicat la momentul colectării informațiilor.

Putem utiliza și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în principal:

  • atunci când v-ați exprimat în mod liber și explicit CONSIMȚĂMÂNTUL și în scopuri specifice, determinate și legitime.

Vă puteți retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră contactându-ne în orice moment.

  • atunci când avem nevoie pentru a ne urmări INTERESELE LEGITIME, în calitate de operator economic, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie ignorate, având în vedere așteptările dumneavoastră justificate, pe baza relațiilor dumneavoastră cu noi.

 Spre exemplu, în următoarele scopuri:

·              activități de marketing direct (altele decât cele în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră), în scopul analizei, pentru ne fundamenta strategia de marketing și pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră de utilizator;

·              evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre pentru clienți prin înregistrarea oricăror convorbiri cu centrele noastre de apel;

·              detectarea, prevenirea și atenuarea activităților frauduloase sau ilegale;

·              securitatea rețelei și a informațiilor pentru a ne permite să facem demersuri pentru a vă proteja informațiile împotriva pierderii și deteriorării, furtului sau accesului neautorizat.

  • atunci când ne este necesar pentru a NE ÎNDEPLINI O OBLIGAȚIE LEGALĂ și, în special:

·         pentru a asista o autoritate publică sau un organ de cercetare penală;

·         pentru a vă identifica atunci când ne contactați în anumite circumstanțe legale;

·         pentru a verifica acuratețea datelor pe care le deținem despre dumneavoastră.

  • atunci când este necesar pentru DERULAREA UNUI CONTRACT pe care îl avem cu dumneavoastră sau pentru că ne-ați solicitat să facem anumite demersuri înainte de a încheia un contract. Aici sunt incluse informațiile pe care le prelucrăm pentru a vă permite să utilizați site-ul nostru web și serviciile pe care le furnizăm prin intermediul acestuia.

 

Cine poate primi sau avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Companiile din Grup

Putem partaja informațiile dumneavoastră cu alte Companii din cadrul Grupului Saint Gobain în scopuri administrative interne sau în scopuri de marketing în legătură cu produsele și/sau serviciile care vin în completarea gamei de produse și/sau servicii a acestora care vă pot interesa.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă redirecționăm solicitarea către persoanele noastre de contact din cadrul Grupului care au capacitatea de a vă soluționa solicitarea (spre exemplu, pentru a rezolva o problemă pe care ne-ați semnalat-o).

Furnizorii și prestatorii noștri de servicii

Vă putem divulga informațiile către terții noștri prestatori de servicii, agenți, subcontractori și alte organizații în scopul prestării serviciilor către noi sau direct către dumneavoastră în numele nostru. Aceste terțe părți pot include furnizorii de servicii de cloud (cum ar fi găzduire și administrarea e-mail-ului) sau agențiile de publicitate, serviciile administrative, agențiile de referințe de credit, procesatorii de plăți cu cardul de credit/debit, organizațiile de sondare a gradului de satisfacție a clienților sau alte terțe părți care ne furnizează servicii și ne asistă în derularea activității și funcționarea site-ului web.

Atunci când utilizăm terți furnizori de servicii, vom divulga doar datele cu caracter personal care le sunt necesare pentru a furniza serviciile și avem un contract cu aceștia prin care sunt obligați să asigure securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și să nu le utilizeze altfel decât în conformitate cu instrucțiunile noastre specifice.

Terțe părți care furnizează produse și servicii prin intermediul nostru

Avem colaborări strânse cu diferite terțe părți pentru a vă oferi o gamă de produse și servicii care vin în completarea celor pe care le oferim noi. În special, putem oferi produse financiare sau de asigurare în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Atunci când adresați întrebări sau achiziționați unul sau mai multe produse sau servicii prin intermediul nostru, terța parte relevantă vă poate utiliza detaliile pentru a vă oferi informații și a-și duce la îndeplinire obligațiile care reies din orice contracte pe care le-ați încheiat cu aceasta.

Acești terți furnizori de produse pot partaja informațiile dumneavoastră cu noi, pe care le vom utiliza în conformitate cu prezenta Politică. În anumite cazuri, ei vor avea calitatea de operator al informațiilor dumneavoastră și, drept urmare, vă recomandăm să le citiți propriile politici privind protecția datelor cu caracter personal. 

Alte modalități în care vă putem partaja datele cu caracter personal

Vă putem transfera datele cu caracter personal:

·              către o terță parte în cadrul unei vânzări a tuturor sau unei părți a activelor comerciale către o terță parte sau ca parte a oricărei tranzacții de restructurare sau reorganizare;

·              în situația în care avem obligația de a le divulga sau comunica pentru a respecta orice obligație legală sau atunci când această comunicare este impusă prin legile aplicabile, hotărâri judecătorești sau reglementări guvernamentale, pentru a detecta sau raporta o infracțiune, pentru a pune în aplicare termenii contractelor noastre sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța vizitatorilor și clienților noștri;

·              pentru a pune în aplicare termenii de utilizare aplicabili, a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea companiilor noastre;

·              dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la comunicare.

Cu toate acestea, vom face întotdeauna demersuri pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră la confidențialitate continuă să fie protejate.

Unde vă stocăm datele cu caracter personal? 

Informațiile dumneavoastră sunt stocate fie în bazele noastre de date, fie în bazele de date ale furnizorilor noștri de servicii. În principal, datorită dimensiunii internaționale a Grupului Saint-Gobain și în scopul optimizării calității serviciilor, informațiile pe care ni le furnizați pot fi transferate către țări din afara Spațiului Economic European (SEE).

În aceste cazuri, vom lua măsurile corespunzătoare de securitate și confidențialitate pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră la confidențialitate continuă să fie protejate conform prevederilor prezentei Politici. Aceste demersuri includ impunerea de obligații contractuale beneficiarului datelor dumneavoastră cu caracter personal sau asigurarea faptului că beneficiarii au aderat la „cadre internaționale” care urmăresc să asigure un nivel adecvat de protecție.

Cât vă păstrăm datele cu caracter personal? 

Vă păstrăm datele cu caracter personal o perioadă de timp necesară pentru a atinge scopul în care utilizăm respectivele informații și pentru a ne îndeplini obligațiile în baza anumitor legi. Exceptând anumite cazuri specifice, această perioadă este specificată la momentul colectării informațiilor.
 
Nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Sub rezerva legii aplicabile și a anumitor excepții, restricții sau circumstanțe, puteți avea:
Aceste drepturi pot fi exercitate prin solicitare scrisă trimisă la datele de contact care vă vor fi furnizate la momentul colectării datelor. Vi se va răspunde într-un termen rezonabil, în conformitate cu reglementările aplicabile.
·                  CUM ASIGURĂM SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
·                  CUM FUNCȚIONEAZĂ COOKIE-URILE 
·                  CONTACTAȚI-NE

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul de a vă corecta, modifica și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul de a vi se șterge datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea acestora;

Dreptul de a vă retrage consimțământul;

Dreptul de a vă opune utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul luării de decizii automate cu privire la dumneavoastră;

Dreptul de a solicita să vă transferăm datele cu caracter personal într-un fișier structurat către dumneavoastră sau un alt prestator de servicii, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (portabilitatea datelor);

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și la o cale de atac în instanță.

Scopul nostru este să vă păstrăm datele la cel mai înalt nivel de siguranță și securitate în orice moment. Odată ce am intrat în posesia datele dumneavoastră cu caracter personal, vom lua măsuri tehnice și organizatorice și vom aplica mijloace de control rezonabile și corespunzătoare pentru a preveni, pe cât posibil, orice distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare sau acces neautorizat.

Ca multe alte site-uri web, și site-urile noastre web utilizează cookie-uri (inclusiv cookie-uri Google Analytics) pentru a obține o perspectivă generală asupra volumelor și obiceiurilor vizitatorilor site-urilor noastre web.

„Cookie-urile” sunt mici informații trimise către dispozitivul dumneavoastră și stocate pe hard-drive-ul dumneavoastră pentru a permite site-ului nostru web să vă recunoască atunci când îl vizitați.

Cookie-urile pot fi dezactivate din setările preferințelor browser-ului dumneavoastră. Pentru mai informații despre modul în care utilizăm cookie-urile și modul în care le puteți dezactiva pe dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să consultați politica aplicabilă privind cookie-urile de pe site-ul web în cauză.

Vă rugăm să adresați orice întrebări despre prezenta politică către Corespondentul pentru protecția datelor cu caracter personal folosind detaliile de contact de mai jos.

Dacă doriți să ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa indicată în Nota legală.

Adresa noastră de e-mail pentru întrebări legate de protecția datelor este info.constructionproducts@saint-gobain.com .