Certificări ISO

Compania Saint-Gobain deține certificări în conformitate cu standardele legislației naționale și internaționale. Astfel garantăm că produsele nostre sunt sigure, eficiente și prietenoase cu mediul.

 

COMPANIA DEȚINE CERTIFICĂRI PENTRU:

Sistemul de Management al Calității (conform ISO 9001:2015)

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface cerințele clienților.

Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a unei companii confera încredere clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare,contribuie la eficientizarea activitatii și creșterea productivității, corelate cu asigurarea resurselor necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global. Pentru certificare, se urmaresc:  eficacitatea -  datorata îmbu­nătăţirii continue a proceselor,  imbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnolo­giei, satisfactia clientilor si a angajatilor, existenta unor parteneri certificati ISO 9001, etc.

ISO 9001:2015 introduce termenii de risc și oportunități. Companiile certificate demonstreaza ca au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării efectelor acestora asupra capacității sistemului de management al calității de a obtine rezultatele dorite.

Certificat SMC 2021 ISO 9001:2015_RO

Certificat SMC 2021 ISO 9001:2015_EN

 

Sistemul de Management de Mediu (conform ISO 14001:2015)

Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 dovedeşte implicarea companiei in economia si reutilizarea resurselor ecosistemului planetei noastre.

Implementarea unui sistem de management de mediu presupune o preocupare sustinuta de: reducere a utilizarii de materiilor prime si alte resurse, reducere a consumului de energie, creştere a eficienţei utilizării produselor, proceselor şi serviciilor, reducerea costurilor pentru generarea şi eliminarea deşeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, promovarea de produse „prietenoase” cu mediul, cu scopul de a proteja mediul.

ISO 14001:2015 aduce cateva modificari, dintre care mentionam: alinierea termenilor de referinta si include planificare si control tinand cont de riscuri, ca parte integranta din auditurile interne.

Certificat SMM 2021 ISO 14001:2015_RO

Certificat SMM 2021 ISO 14001:2015_EN

 

Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (conform ISO 45001:2018)

Implementarea unui Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform ISO 45001:2018 permite organizatiei sa asigure locuri de munca sigure si sanatoase prin prevenirea ranirilor si imbolnavirilor determinate de munca, sa elimine pericolele si sa minimizeze riscurile referitoare la sanatatea si securitatea in munca prin masuri preventive si proactive eficiente; sa gestioneze riscurile si oportunitatile referitoare la sanatatea si securitatea in munca si sa imbunatateasca continuu performanta sistemului de sanatate si securitate ocupationala. Acest sistem ajuta organizatia sa indeplineasca cerintele legale si alte cerinte.

Certificat SMSSM 2021 ISO 45001:2018_RO

Certificat SMSSM 2021 ISO 45001:2018_EN