Soluțiile de pardoseli cu șape flotante oferă izolare acustică, termică și rezistență la foc

Pardoselile cu șape flotante de la Saint-Gobain reunesc o serie de performanţe datorate unor caracteristici ale produselor, care în ansamblu conferă o serie de AVANTAJE:

Elementele constructive propuse răspund unor înalte exigenţe normative privind:

  • CONFORTUL ACUSTIC;
  • IZOLAREA TERMICĂ (prin aportul pardoselilor la construcţii noi și renovări);
  • SECURITATEA LA INCENDIU.

Pardoselile cu ȘAPE FLOTANTE USCATE au mase specifice foarte reduse (30-38 kg/m2), constituind soluţii recomandate pentru renovări în cadrul lucrărilor de REABILITĂRI SEISMICE.

Pardoselile cu ȘAPE FLOTANTE UMEDE constituie soluţii optime în spaţiile cu UMIDITATE ridicată, au o aplicabilitate ridicată în diverse categorii de utilizare, conferă o IZOLARE FONICĂ superioară la zgomotul de impact.

Pardoselile cu ȘAPE FLOTANTE constituie sisteme de anulare a zgomotului - NOISE CANCELLING SYSTEMS. Indicii de evaluare a îmbunătăţirii izolării fonice la ZGOMOTUL DE IMPACT, specific tuturor pardoselilor, demonstrează valori superioare, ΔLw =31...35 dB la sistemele propuse, însemnând o contribuţie foarte bună la diminuarea transmiterii acestui tip de zgomot.

Pardoselile au grosimi foarte reduse, de 40-65 mm la șapele uscate, până la 90 mm la șapele umede (fără a considera grosimea stratului de uzură), corelate cu performanţe de izolare fonică superioare.

Descarcă aici Broșura cu Soluții pentru pardoseli cu șape flotante de la Saint-Gobain pentru a afla mai multe detalii și pentru Fișele tehnice ale soluțiilor.

 

Cod

Șape umede flotante cu weber D10

Izolare acustică

 

Rezistenţă la foc (împreună cu planşeul din beton armat)

Rezistenţă termică

 

 

Masa specifică:

(excl. strat uzură)

 

Grosime pardoseală:

(excl. strat uzură)

Categorii de utilizare

 

7.10.10

 

Şapă weber D10 (50 mm)

Izolaţie dublă 2 x ISOVER T-P 20 mm

ΔLw = 33 dB

Ln,w = 47 dB

până la REI 240

 

R = 1,217 m2K/W

(până la 2,561 m2K/W (împreună cu planşeul cu plafon fals la

intrados)

cca. 97 kg/m2

90 mm

A, B, C 1.1, C1.2, C1.3,

C2, C3, D1

(qk=4,0 kN/m2; Qk=4,5 kN)